Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.

Auto-Perfekt

Kategoria: antykorozyjne zabezpieczanie

Topolowa 21a, Rybnik
tel. 32 424 43 46


Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności