Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Gnieźnieńska 32d, Koszalin
tel. 94 342 30 68
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Polityka Prywatności