Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
mjr. Hubala-Dobrzańskiego 150, Sosnowiec
tel. 32 263 69 13
Nowopogońska 25a, Sosnowiec
tel. 32 292 60 60
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Polityka Prywatności