Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Chełmońskiego 7a, Jaworzno
tel. 32 616 35 20
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.
Polityka Prywatności