Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.

Chemo

Kategoria: antykorozyjne zabezpieczanie

Pysocice 49, Kraków
tel. 12 645 06 99


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Polityka Prywatności