Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.

Delkon

Ofiar Piaśnicy 43, Wejherowo
tel. 58 672 19 69


Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności