Antykorozyjne zabezpieczenia

Miasto - woj.

Auto-Smar

Kategoria: antykorozyjne zabezpieczanie

Fabryczna 14, Poznań
tel. 61 833 04 67


Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Polityka Prywatności